Կեղծ և շինծու գործարքներ

08/06/2015

Ոմանք իրար հետ գործարք կնքնելիս թաքցնում են իրական նպատակն ու էությունը: Մեկ այլ գործարքի քողարկման նպատակով կնքված գործարքն առոչինչ է : Հաշվի առնելով դրա էությունը, կիրառվում են այն գործարքին վերաբերող կանոնները , որը կողմերը իրականում նկատի են ունեցել շինծու գործարք կնքելիս: 

Հոլովակները պատրաստվել են ՀՀ արդարադատության նախարարության նախաձեռնությամբ և Միջազգային համագործակցության գերմանական ընկերության ֆինանսական աջակցությամբ: