Հակակոռուպցիոն դատարաններ, էլեկտրոնային արդարադատություն, Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայություն, ինչպես նաև փաստաբանության, պետական ռեգիստրի, նոտարիատի, սնանկության ոլորտի կարգավորում, առցանց դատական գործընթացներ, արբիտրաժային կենտրոնի ստեղծում. Ի՞նչ բարեփոխումներ են նախատեսվում Դատական և իրավական բարեփոխումների նոր ռազմավարությամբ

21/07/2022

Հակակոռուպցիոն դատարաններ, էլեկտրոնային արդարադատություն, Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայություն, ինչպես նաև փաստաբանության, պետական ռեգիստրի, նոտարիատի, սնանկության ոլորտի կարգավորում, առցանց դատական գործընթացներ, արբիտրաժային կենտրոնի ստեղծում. Ի՞նչ բարեփոխումներ են նախատեսվում Դատական և իրավական բարեփոխումների նոր ռազմավարությամբ