Նոր օրենք կամ պատժից՝ խրախուսում

25/05/2018

Թեմաներ ՝ ինչու՞ անհրաժեշտություն առաջացավ վերանայել քրեական օրենսգիրքը, պատժից պայմանական վաղաժամկետ ազատում և այլն (հարցազրույց)