Registered Bankruptcy Administrators

Խալաթյան Ռուբեն

Որակավորման վկայականի համարը - 20121102-00034 Նախարարի որոշմամբ կառավարչի գործունեությամբ զբաղվելու ժամկետը երկարաձգվել է 5 տարով։ Չի կարող ընտրվել և (կամ) նշանակվել որպես ժամանակավոր կառավարիչ(կառավարիչ)/

Անհատ ձեռնարկատիրոջ պետական հաշվառման համար - 273.757546

Գործունեության վայրի հասցեն - ք․ Երևան, Այգեստան 11-րդ փողոց, տուն 189

Ծանուցման հասցեն - ք․ Երևան, Այգեստան 11-րդ փողոց, տուն 189

Սպասարկման տարածքը (տարածքները) - Երևան քաղաք, Կոտայքի մարզ

Հեռախոսահամարը - 091 54 32 07

Էլ. փոստ - rubenkhalatian@mail.ru

Քաղաքացիական պատասխանատվության ապահովագրության ապահովագրական պայմանագրի կամ վկայագրի պատճենը

Խաչատրյան Աշոտ

Որակավորման վկայականի համարը - 20121102-00035/ պաշտոնավարումը երկարաձգվել է մինչև 29.04.2024թ.: Չի կարող ընտրվել և (կամ) նշանակվել որպես ժամանակավոր կառավարիչ(կառավարիչ)/

Անհատ ձեռնարկատիրոջ պետական հաշվառման համար - 290.08518

Գործունեության վայրի հասցեն - Ք. Երևան, Նոր-Արեշ, 41 փ., 43 տ.

Ծանուցման հասցեն - Ք. Երևան, Նոր-Արեշ, 41 փ., 43 տ.

Սպասարկման տարածքը (տարածքները) -

Հեռախոսահամարը - 091 88 99 60

Էլ. փոստ - armanmanch@yahoo.co.uk

Քաղաքացիական պատասխանատվության ապահովագրության ապահովագրական պայմանագրի կամ վկայագրի պատճենը

Խաչատրյան Արամ

Որակավորման վկայականի համարը - 0026/ ԻԿԿ-ին անդամությունը դադարեցվել է ԻԿԿ Դիտորդ խորհրդի 13.09.2019թ. որոշմամբ՝ 1տ. ժամկետով: Չի կարող ընտրվել և (կամ) նշանակվել որպես ժամանակավոր կառավարիչ (կառավարիչ)/Նախարարի որոշմամբ հաշվառումից հանվել է

Անհատ ձեռնարկատիրոջ պետական հաշվառման համար - 290.951107

Գործունեության վայրի հասցեն - ք․ Երևան, Իսակովի 4/1շ, բն․11

Ծանուցման հասցեն - ք․ Երևան, Իսակովի 4/1շ, բն․11

Սպասարկման տարածքը (տարածքները) - Հանրապետության ողջ տարածք

Հեռախոսահամարը - 091 55 53 20

Էլ. փոստ - aram.khachatryan@inbox.ru

Քաղաքացիական պատասխանատվության ապահովագրության ապահովագրական պայմանագրի կամ վկայագրի պատճենը

Խաչատրյան Արմեն

Որակավորման վկայականի համարը - 001-18

Անհատ ձեռնարկատիրոջ պետական հաշվառման համար - 60.803866

Գործունեության վայրի հասցեն - ԱՀ ք․ Ստեփանակերտ

Ծանուցման հասցեն - ԱՀ ք․ Ստեփանակերտ, Հեքիմյան 3ա/25

Սպասարկման տարածքը (տարածքները) - ք․ Երևան, Սյունիքի մարզ, Արարատի մարզ, Արմավիրի մարզ, Կոտայքի մարզ, Վայոց ձորի մարզ

Հեռախոսահամարը - 097 222 922

Էլ. փոստ - nemra77@mail.ru

Քաղաքացիական պատասխանատվության ապահովագրության ապահովագրական պայմանագրի կամ վկայագրի պատճենը

Խաչատրյան Միհրան

Որակավորման վկայականի համարը - 0027

Անհատ ձեռնարկատիրոջ պետական հաշվառման համար - 286.1100921

Գործունեության վայրի հասցեն - ք․Երևան, Արշակունյաց 5, թիվ 102 սենյակ

Ծանուցման հասցեն - ք․Երևան, Արշակունյաց 5, թիվ 102 սենյակ

Սպասարկման տարածքը (տարածքները) - Հանրապետության ողջ տարածք

Հեռախոսահամարը - 091 20 88 10

Էլ. փոստ - m.n.khachatryan@gmail.com

Քաղաքացիական պատասխանատվության ապահովագրության ապահովագրական պայմանագրի կամ վկայագրի պատճենը

Խաչիկյան Մուշեղ

Որակավորման վկայականի համարը - 002-19

Անհատ ձեռնարկատիրոջ պետական հաշվառման համար - 282.892875

Գործունեության վայրի հասցեն - ք. Երևան, Ավան, Իսահակյան թաղամաս, 1/2 շ., բն. 13

Ծանուցման հասցեն - ք. Երևան, Ավան, Իսահակյան թաղամաս, 1/2 շ., բն. 13

Սպասարկման տարածքը (տարածքները) - Երևան քաղաք, Արագածոտնի մարզ, Արարատի մարզ, Արմավիրի մարզ, Գեղարքունիքի մարզ, Կոտայքի մարզ, Վայոց ձորի մարզ

Հեռախոսահամարը - 094 55 61 19

Էլ. փոստ - khachikyanmushegh@gmail.com