Տեղեկանք Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության քրեակատարողական ծառայության թափուր հաստիքային միավորների վերաբերյալ (03.04.2015թ. դրությամբ)

09/04/2015

 

Ծառայության և հաստիքների անվանումը

Հաստիքների քանակը

Նշումներ

ՔՐԵԱԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ

 ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

 

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲԱԺԻՆ

 

 

Գլխավոր մասնագետ

1

Քաղաքացիական հատուկ ծառայող

 

1

 

ՀԱՏՈՒԿ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԻՆ

 

 

Երկրորդ կարգի մասնագետ

1

 

 

1

 

ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԲԱԺԻՆ

 

 

Գլխավոր մասնագետ

1

 

 

1

 

ՆՅՈՒԹԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԲԱԺԻՆ

 

 

Երկրորդ կարգի մասնագետ

1

 

 

1

 

ԿԵՆՑԱՂԱՅԻՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԲԱԺԻՆ

 

 

Երկրորդ կարգի մասնագետ (պարետ)

1

 

 

1

 

«ԴԱՏԱՊԱՐՏՅԱԼՆԵՐԻ ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑ» ՔՐԵԱԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿ

 

ՀԵՐԹԱՊԱՀ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԽՈՒՄԲ

 

 

Առաջատար մասնագետ

1

 

Երրորդ կարգի մասնագետ

1

 

 

2

 

ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԲԱԺԻՆ

 

 

Պետի տեղակալ

1

 

Գլխավոր մասնագետ

1

 

Երրորդ կարգի մասնագետ

2

 

Կրտսեր մասնագետ

7

 

 

11

 

ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԲԱԺԻՆ

 

 

Կրտսեր մասնագետ

1

 

 

1

 

ԻՆՖԵԿՑԻՈՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

 

Գլխավոր մանսագետ

1

 

 

1

 

ԹԵՐԱՊԵՎՏԻԿ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

 

Գլխավոր մանսագետ

1

 

 

1

 

ԹՈՔԱԽՏԱԲԱՆԱԿԱՆ ԲԱԺՆԻ ՌԵԳՈՒԼՅԱՐ ՏՈՒԲԵՐԿՈՒԼՈԶԻ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

 

Պետ

1

 

 

1

 

ԹՈՔԱԽՏԱԲԱՆԱԿԱՆ ԲԱԺՆԻ ԴԵՂՈՐԱՅՔԱԿԱՅՈՒՆ ՏՈՒԲԵՐԿՈՒԼՈԶԻ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

 

Սանիտար

0.5

Վարձու աշխատող

 

0.5

 

ՀՈԳԵԲՈՒԺԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

 

Սանիտար

0.5

Վարձու աշխատող

 

0.5

 

ԿԼԻՆԻԿԱԿԵՆՍԱՔԻՄԻԱԿԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

 

Երկրորդ կարգի մասնագետ

1

 

 

1

 

«ԵՐԵՎԱՆ-ԿԵՆՏՐՈՆ» ՔՐԵԱԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿ

 

ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԽՈՒՄԲ

 

 

Երրորդ կարգի մասնագետ

1

 

 

1

 

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ, ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԽՈՒՄԲ

 

 

Գլխավոր մասնագետ (հոգեբան)

1

Քաղաքացիական հատուկ ծառայող

 

1

 

ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԲԱԺԻՆ

 

 

Երրորդ կարգի մասնագետ

1

 

 

1

 

«ՎԱՐԴԱՇԵՆ» ՔՐԵԱԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿ

 

Պետի տեղակալ

1

 

 

1

 

Էրեբունի տեղամասի պետ

1

 

 

1

 

ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԲԱԺԻՆ

 

 

Պետ

1

 

Գլխավոր մասնագետ

1

 

 

2

 

ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԲԱԺԻՆ

 

 

Առաջատար մասնագետ

2

 

Առաջին կարգի մասնագետ

1

 

Երկրորդ կարգի մասնագետ

3

 

Երրորդ կարգի մասնագետ

3

 

Կրտսեր մասնագետ

1

 

 

10

 

ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԲԱԺԻՆ

 

 

Կրտսեր մասնագետ

1

 

 

1

 

«ՆՈՒԲԱՐԱՇԵՆ» ՔՐԵԱԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿ

 

Գլխավոր մասնագետ (հետաքննիչ)

1

 

 

1

 

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ, ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԽՈՒՄԲ

 

 

Առաջատար մասնագետ

1

 

 

1

 

ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԲԱԺԻՆ

 

 

Պետի տեղակալ

1

 

Գլխավոր մասնագետ

1

 

Բուժաշխատող

1

Վարձու աշխատող

 

3

 

ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԲԱԺՆԻ ՎԻՐԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

 

Պետ

1

 

 

1

 

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԽՈՒՄԲ

 

 

Առաջատար մասնագետ

1

 

 

1

 

ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԲԱԺԻՆ

 

 

Կրտսեր մասնագետ(ճաշարանի վարիչ)

1

 

Կրտսեր մասնագետ (պահեստապետ)

1

 

Կրտսեր մասնագետ (վարորդ)

1

 

 

3

 

ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԲԱԺԻՆ

 

 

Առաջատար մասնագետ

3

 

Առաջին կարգի մասնագետ

2

 

Երրորդ կարգի մասնագետ

2

 

Կրտսեր մասնագետ

7

 

 

14

 

«ՀՐԱԶԴԱՆ» ՔՐԵԱԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿ

 

Պետ

1

 

 

1

 

ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԲԱԺԻՆ

 

 

Գլխավոր մասնագետ

1

 

Երրորդ կարգի մասնագետ

1

 

 

2

 

ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԲԱԺԻՆ

 

 

Առաջատար մասնագետ

1

 

Կրտսեր մասնագետ( վարորդ)

1

 

 

2

 

ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԲԱԺԻՆ

 

 

Գլխավոր մասնագետ

1

 

Առաջատար մասնագետ

2

 

Առաջին կարգի մասնագետ

1

 

Երկրորդ կարգի մասնագետ

2

 

 

6

 

ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԲԱԺԻՆ

 

 

Երկրորդ կարգի մասնագետ

2

 

Երրորդ կարգի մասնագետ

3

 

 

5

 

«ԱԲՈՎՅԱՆ» ՔՐԵԱԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿ

 

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ, ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԽՈՒՄԲ

 

 

Առաջատար մասնագետ  

1

 

 

1

 

ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԲԱԺԻՆ

 

 

Կրտսեր մասնագետ (բաղնիք-լվացքատան վարիչ)

1

 

 

1

 

ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԲԱԺԻՆ

 

 

Առաջատար մասնագետ  

2

 

Առաջին կարգի մասնագետ  

1

 

 

3

 

«ԿՈՇ» ՔՐԵԱԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿ

 

Գլխավոր մասնագետ (հետաքննիչ)

1

 

 

1

 

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ, ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԽՈՒՄԲ

 

 

Առաջատար մասնագետ  

1

 

 

1

 

ԲՇԺԿԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԲԱԺԻՆ

 

 

Երրորդ կարգի մասնագետ

1

 

 

1

 

ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԲԱԺԻՆ

 

 

Կրտսեր մասնագետ (առաքիչ-կրպակի սպասարկող)

1

 

 

1

 

ՕՊԵՐԱՏԻՎ ԲԱԺԻՆ

 

 

Առաջատար մասնագետ

1

 

 

1

 

ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԲԱԺԻՆ

 

 

Երրորդ կարգի մասնագետ

1

 

 

1

 

ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԲԱԺԻՆ

 

 

Երկրորդ կարգի մասնագետ

1

 

Կրտսեր մասնագետ

1

 

 

2

 

«ՍԵՎԱՆ» ՔՐԵԱԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿ

 

ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԲԱԺԻՆ

 

 

Գլխավոր մասնագետ

1

 

 

1

 

ՕՊԵՐԱՏԻՎ ԲԱԺԻՆ

 

 

Պետ

1

 

 

1

 

ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԲԱԺԻՆ

 

 

Երրորդ կարգի մասնագետ

1

 

Կրտսեր մասնագետ

4

 

 

5

 

ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԲԱԺԻՆ

 

 

Երրորդ կարգի մասնագետ

1

 

Կրտսեր մասնագետ

6

 

 

7

 

ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԲԱԺԻՆ

 

 

Երկրորդ կարգի մասնագետ

1

Քաղաքացիական հատուկ ծառայող

 

1

 

«ԱՐԹԻԿ» ՔՐԵԱԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿ

 

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ, ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԲԱԺԻՆ

 

 

Գլխավոր մասնագետ (իրավաբան)

1

 

 

1

 

ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԲԱԺԻՆ

 

 

Կրտսեր մասնագետ (ճաշարանի վարիչ)

1

 

Կրտսեր մասնագետ (առաքիչ-կրպակի սպասարկող)

1

 

 

2

 

ՕՊԵՐԱՏԻՎ ԲԱԺԻՆ

 

 

Առաջատար մասնագետ

1

 

 

1

 

ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԲԱԺԻՆ

 

 

Առաջատար մասնագետ

2

 

Առաջին կարգի մասնագետ

1

 

Երկրորդ կարգի մասնագետ

2

 

Երրորդ կարգի մասնագետ

3

 

 

8

 

ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԲԱԺԻՆ

 

 

Կրտսեր մասնագետ

2

 

 

2

 

«ԳՈՐԻՍ» ՔՐԵԱԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿ

 

ԿԱԴՐԵՐԻ ԵՎ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԻ ՀԵՏ ՏԱՐՎՈՂ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԽՈՒՄԲ

 

 

Խմբի ղեկավար

1

 

 

1

 

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ, ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԲԱԺԻՆ

 

 

Գլխավոր մասնագետ (հոգեբան)

1

Քաղաքացիական հատուկ ծառայող

 

1

 

ԿԱԼԱՆԱՎՈՐՎԱԾ ԱՆՁԱՆՑ ԵՎ ԴԱՏԱՊԱՐՏՅԱԼՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԽՈՒՄԲ

 

 

Խմբի ղեկավար

1

 

 

1

 

ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԲԱԺԻՆ

 

 

Կրտսեր մասնագետ (ճաշարանի վարիչ)

1

 

 

1

 

ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԲԱԺԻՆ

 

 

Երկրորդ կարգի մասնագետ

1

 

 

1

 

«ՎԱՆԱՁՈՐ» ՔՐԵԱԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿ

 

Գլխավոր մասնագետ (հետաքննիչ)

1

 

 

1

 

ՀԵՐԹԱՊԱՀ ԽՈՒՄԲ

 

 

Առաջին կարգի մասնագետ

1

 

 

1

 

ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԲԱԺԻՆ

 

 

Պետ

1

 

Գլխավոր մասնագետ

1

 

 

2

 

ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԲԱԺԻՆ

 

 

Կրտսեր մասնագետ (առաքիչ-կրպակի սպասարկող)

1

 

 

1

 

ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԲԱԺԻՆ

 

 

Գլխավոր մասնագետ

1

 

Առաջատար մասնագետ

2

 

Առաջին կարգի մասնագետ

1

 

Երրորդ կարգի մասնագետ

1

 

 

5

 

ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԲԱԺԻՆ

 

 

Երկրորդ կարգի մասնագետ

1

 

Երրորդ կարգի մասնագետ

1

 

Կրտսեր մասնագետ

7

 

 

9

 

«ԱՐՄԱՎԻՐ» ՔՐԵԱԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿ

 

Պետի տեղակալ

1

 

 

1

 

Գլխավոր մասնագետ (հետաքննիչ)

1

 

 

1

 

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ, ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԲԱԺԻՆ

 

 

Գլխավոր մասնագետ (իրավաբան)

1

 

Գլխավոր մասնագետ (հոգեբան)

1

Քաղաքացիական հատուկ ծառայող

 

2

 

ԲՇԺԿԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԲԱԺԻՆ

 

 

Գլխավոր մասնագետ

2

Քաղաքացիական հատուկ ծառայող

Երրորդ կարգի մասնագետ

1

 

 

3

 

ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԲԱԺԻՆ

 

 

Պետ

1

 

Առաջատար մասնագետ

1

 

Կրտսեր մասնագետ (ճաշարանի վարիչ)

1

 

 

3

 

ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԲԱԺԻՆ

 

 

Առաջատար մասնագետ

3

 

Առաջին կարգի մասնագետ

2

 

Երկրորդ կարգի մասնագետ

8

 

 

13

 

ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԲԱԺԻՆ

 

 

Կրտսեր մասնագետ

3

 

 

3