Տեղեկություն՝ ՀՀ արդարադատության նախարարության Պրոբացիայի ծառայության Երևանի քաղաքային մարմնում փորձագետ ներգրավելու համար դիմած և պաշտոնում նշանակված անձանց վերաբերյալ (ծրագիր 1)

23/12/2019

Հ/Հ

Դիմողի անունը, հայրանունը, ազգանունը

 

Փորձագետի պաշտոնում նշանակված անձի անունը, հայրանունը, ազգանունը

1.

Սիրարփի Գառնիկի Մուղդուսյան

Սիրարփի Գառնիկի Մուղդուսյան