Տեղեկություն՝ ԱՆ միջազգային իրավական համագործակցության վարչության արտաքին կապերի բաժնի առաջին կարգի մասնագետի ժամանակավոր թափուր պաշտոնն որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու համար դիմած քաղաքացիների և պաշտոնում նշանակված անձի վերաբերյալ

31/07/2019

 

Հ/Հ

Դիմողի անունը, հայրանունը, ազգանունը

Ժամանակավոր թափուր պաշտոնում նշանակված անձի անունը, հայրանունը, ազգանունը

 

1

Հեղինե Կարենի Ենգոյան

Հեղինե Կարենի Ենգոյան

2

Գոհար Ռաֆայելի Պողոսյան

-

3

Սոնա Վարանցովի Հովակիմյան

-