Տեղեկություն՝ ՀՀ ԱՆ քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման գործակալության միջազգային պայմանագրերի և ապոստիլի բաժնի առաջին կարգի մասնագետի ժամանակավոր թափուր պաշտոնը որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու համար դիմած քաղաքացիների և պաշտոնում նշանակված անձի վերաբերյալ

11/04/2019

ՀՀ արդարադատության նախարարության քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման գործակալության միջազգային պայմանագրերի և ապոստիլի բաժնի առաջին կարգի մասնագետի (ծածկագիր՝ 14-4.1-128) ժամանակավոր թափուր պաշտոնը որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու համար դիմած քաղաքացիների և պաշտոնում նշանակված անձի վերաբերյալ

 

Հ/Հ

Դիմողի անունը, հայրանունը, ազգանունը

Ժամանակավոր թափուր պաշտոնում նշանակված անձի անունը, հայրանունը, ազգանունը

 

1

Դավիթ Վահրամի Մինասյան

Դավիթ Վահրամի Մինասյան

2

Հասմիկ Համլետի Ալոյան

-

 

Հասմիկ Գեորգիի Խանվելյան

-

 

Սիրուն Մանվելի Մարտիրոսյան

-

 

Ռոզա Ռոբերտի Բախշյան

-

 

Վարդուհի Աշոտի Մաիլյան

 

Հ/Հ

Դիմողի անունը, հայրանունը, ազգանունը

Ժամանակավոր թափուր պաշտոնում նշանակված անձի անունը, հայրանունը, ազգանունը

 

1

Դավիթ Վահրամի Մինասյան

Դավիթ Վահրամի Մինասյան

2

Հասմիկ Համլետի Ալոյան

-

 

Հասմիկ Գեորգիի Խանվելյան

-

 

Սիրուն Մանվելի Մարտիրոսյան

-

 

Ռոզա Ռոբերտի Բախշյան

-

 

Վարդուհի Աշոտի Մաիլյան