Տեղեկատվություն՝ ՀՀ ԱՆ իրավական փոխօգնության վարչության փորձագետ ներգրավելու համար դիմած և պաշտոնում նշանակված անձանց վերաբերյալ

11/01/2019

Հ/Հ

Դիմողի անունը, հայրանունը, ազգանունը

 

Փորձագետի պաշտոնում նշանակված անձի անունը, հայրանունը, ազգանունը

1.

Արամ Տիգրանի Ներսիսյան

Արամ Տիգրանի Ներսիսյան