Տեղեկատվություն՝ՀՀ արդարադատության նախարարության վերահսկողական ծառայության երկրորդ բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 14-2.3-394) ժամանակավոր թափուր պաշտոնը որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու համար դիմած և պաշտոնում նշանակված անձի վերաբերյալ

17/09/2018

Հ/Հ

Դիմողի անունը, հայրանունը, ազգանունը

Ժամանակավոր թափուր պաշտոնում նշանակված անձի անունը, հայրանունը, ազգանունը

1

Էդիտա Վանուշի Աբգարյան

 

2

Մելինե Վարուժանի Ղազարյան

 

3

Անուշ Վոլոդյայի Սերգոյան

Անուշ Վոլոդյայի Սերգոյան

4

Շուշան Սուրենի Հարությունյան

 

5

Անժելա Տիգրանի Սարգսյան

 

6

Հասմիկ Սուրենի Հովհաննիսյան