Տեղեկատվություն՝ Արդարադատության նախարարության իրավական ակտերի փորձաքննության գործակալության քաղաքացիական եվ առեվտրային իրավունքի բաժնի ավագ իրավաբանի թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար անցկացված արտարքին մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած քաղաքացու մասին

14/03/2023

Արդարադատության նախարարության իրավական ակտերի փորձաքննության գործակալության քաղաքացիական եվ առեվտրային իրավունքի բաժնի ավագ իրավաբանի (ծածկագիր՝ 12-34.4-Մ3-5) թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար 2023 թվականի մարտի 14-ին՝ ժամը 15:00-ին, անցկացված արտարքին մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած քաղաքացին է Լևոն Հրաչի Նալբանդյանը: