Տեղեկատվություն` Պրոբացիայի ծառայությունում փորձագետ ներգրավելու համար դիմած և պաշտոնում նշանակված անձանց վերաբերյալ

16/02/2023

Պրոբացիայի ծառայությունում փորձագետ ներգրավելու համար դիմած և պաշտոնում նշանակված անձանց վերաբերյալ (Ծրագիր՝ Արդարադատության նախարարի 07.02.2023թ. N 67-Ա հրամանով հաստատված Հավելված)
Հ/Հ
Դիմողի անունը, հայրանունը, ազգանունը
 
Փորձագետի պաշտոնում նշանակված անձի անունը, հայրանունը, ազգանունը
 
 
1.
Սոնա Աշոտի Եսայան
 
2.
Քրիստինե Կոլյայի Գրիգորյան