Տեղեկատվություն՝ Արդարադատության նախարարության իրավական փոխօգնության վարչությունում փորձագետ ներգրավելու համար դիմած և պաշտոնում նշանակված անձանց վերաբերյալ

23/09/2022

Արդարադատության նախարարության իրավական փոխօգնության վարչությունում փորձագետ ներգրավելու համար դիմած և պաշտոնում նշանակված անձանց վերաբերյալ (Ծրագիր՝ Արդարադատության նախարարի 16.09.2022թ. N 570-Ա հրամանով հաստատված Հավելված)

Հ/Հ

Դիմողի անունը, հայրանունը, ազգանունը

 

Փորձագետի պաշտոնում նշանակված անձի անունը, հայրանունը, ազգանունը

1.

Էլինա Անանիայի Թագվորյան

Էլինա Անանիայի Թագվորյան

2.

Լիլիթ Վարդանի Մանուկյան