Տեղեկատվություն՝ Արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության տարածքային սպասարկման գրասենյակների համակարգման բաժնի գլխավոր մասնագետի թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար անցկացված արտաքին մրցույթի թեստավորման փուլի մասին

20/09/2022

Արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության տարածքային սպասարկման գրասենյակների համակարգման բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 12-34.2-մ2-9) թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար 2022 թվականի սեպտեմբերի 20-ին՝ ժամը 10:00-ին, անցկացված արտաքին  մրցույթի թեստավորման փուլը ոչ ոք չեն հաղթահարել: