Տեղեկատվություն` Արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության հասարակական միավորումների գրանցման բաժնի ավագ մասնագետի թափուր թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար անցկացված արտաքին մրցույթի թեստավորման փուլը չհաղթահարած քաղաքացու մասին

02/09/2022

Արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության հասարակական միավորումների գրանցման բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիր՝ 12-34.2-մ3-2) թափուր թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար 2022 թվականի սեպտեմբերի 02-ին՝  ժամը 10:00-ին, անցկացված արտաքին մրցույթի թեստավորման փուլը չհաղթահարած քաղաքացին է Մանուել Գագիկի Սարգսյանը: