Տեղեկատվություն՝ Արդարադատության նախարարության վերահսկողական վարչության հինգերորդ բաժնի գլխավոր իրավաբանի թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար անցկացված ներքին մրցույթի հարցազրույցի փուլը հաղթահարած միակ մասնակցի մասին

31/08/2022

Արդարադատության նախարարության վերահսկողական վարչության հինգերորդ բաժնի գլխավոր իրավաբանի (ծածկագիր՝ 12-32.8-Մ2-8) թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար 2022 թվականի օգոստոսի 31-ին՝ ժամը 10:00-ին, անցկացված ներքին մրցույթի հարցազրույցի փուլը հաղթահարած միակ մասնակիցն է Սուսաննա Մուրադի Դավթյանը: