Տեղեկատվություն՝ Արդարադատության նախարարության վերահսկողական վարչության հինգերորդ բաժնի գլխավոր իրավաբանի թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար անցկացված ներքին մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած քաղաքացու մասին

29/08/2022

Արդարադատության նախարարության վերահսկողական վարչության հինգերորդ բաժնի գլխավոր իրավաբանի (ծածկագիր՝ 12-32.8-մ2-8) թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար 2022 թվականի օգոստոսի 29-ին՝ ժամը     10:00-ին, անցկացված ներքին մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած քաղաքացին է Սուսաննա Մուրադի Դավթյանը: