Տեղեկատվություն` Արդարադատության նախարարության իրավական ապահովման վարչության համակարգի իրավական ապահովման բաժնի պետի թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար անցկացվող ներքին մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած քաղաքացու մասին

18/08/2022

Արդարադատության նախարարության իրավական ապահովման վարչության համակարգի իրավական ապահովման բաժնի պետի (ծածկագիր՝ 12-32.1-ղ4-2) թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար 2022 թվականի օգոստոսի 18-ին՝ ժամը 10:00-ին, անցկացվող ներքին մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած քաղաքացին է Ալլա Արտավազդի Ստեփանյանը: