Տեղեկատվություն` Արդարադատության նախարարության փաստաթղթաշրջանառության ապահովման վարչությունում փորձագետներ ներգրավելու համար դիմած և պաշտոնում նշանակված անձանց վերաբերյալ

15/08/2022

Տեղեկացվում է, որ 2022 թվականի օգոստոսի 9-ին տեղադրված Արդարադատության նախարարության փաստաթղթաշրջանառության ապահովման վարչությունում փորձագետ ներգրավելու համար հայտարարության վերաբերյալ դիմումներ չեն ներկայացվել:
15.08.2022թ.