Տեղեկատվություն՝ Պրոբացիայի ծառայության կենտրոնական մարմնի նյութատեխնիկական մատակարարման և շահագործման բաժնում փորձագետ ներգրավելու համար դիմած և պաշտոնում նշանակված անձանց վերաբերյալ

10/08/2022

Տեղեկացվում է, որ 2022 թվականի օգոստոսի 4-ին տեղադրված Պրոբացիայի ծառայության կենտրոնական մարմնի նյութատեխնիկական մատակարարման և շահագործման բաժնում փորձագետ ներգրավելու համար հայտարարության վերաբերյալ դիմումներ չեն ներկայացվել:
 
10.08.2022թ.