Տեղեկատվություն՝ Արդարադատության նախարարության վերահսկողական վարչության երրորդ բաժնի գլխավոր իրավաբանի թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար, անցկացված արտաքին մրցույթի հարցազրույցի փուլի արդյունքների մասին

04/03/2022

Արդարադատության նախարարության վերահսկողական վարչության երրորդ բաժնի գլխավոր իրավաբանի (ծածկագիր՝ 12-32.8-Մ2-4) թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար 2022 թվականի մարտի 4-ին՝ ժամը 10:00-ին, անցկացված արտաքին մրցույթի հարցազրույցի փուլը չի հաղթահարել միակ մասնակից Ռաֆայել Հայկազի Լազյանը: