Տեղեկատվություն՝ ՀՀ ԱՆ վերահսկողական վարչությունում փորձագետ ներգրավելու համար դիմած և պաշտոնում նշանակված անձի վերաբերյալ

15/02/2022

Արդարադատության նախարարության վերահսկողական վարչությունում փորձագետ ներգրավելու համար դիմած և պաշտոնում նշանակված անձանց վերաբերյալ

 

Հ/Հ

Դիմողի անունը, հայրանունը, ազգանունը

 

Փորձագետի պաշտոնում նշանակված անձի անունը, հայրանունը, ազգանունը

1.

Ֆրիդոն Պետրոսի Մեղրյան

Ֆրիդոն Պետրոսի Մեղրյան