Դեպի վեր

Ռազմավարական պլանավորման և էլեկտրոնային արդարադատության վարչություն


ՀՀ արդարադատության նախարարության աշխատակազմի Էլեկտրոնային արդարադատության և ինովացիոն ծրագրերի բաժինը մշակում և իրականացնում է էլեկտրոնային արդարադատության և արդարադատության նախարարության էլեկտրոնային կառավարման ոլորտի քաղաքականությունը, իրականացնում է էլեկտրոնային կառավարման համակարգերի ստեղծմանն ուղղված իրավական ակտերի, ռազմավարությունների, հայեցակարգերի, այլ իրավական ակտերի նախագծերի մշակման աշխատանքները, էլեկտրոնային կառավարման ոլորտում նորարարական լուծումների մշակման և ներդրման աշխատանքներ, ինչպես նաև արդարադատության նախարարության կողմից ներդրված էլեկտրոնային համակարգերի և կայքերի վերաբերյալ իրազեկման և պետական մարմինների աշխատակիցների վերապատրաստման ծրագրեր: Միաժամանակ, բաժինը մշակում և իրականացնում է ծրագրեր արդարադատության ոլորտում ժամանակակից, ինովացիոն, այլընտրանքային լուծումների միջոցով արդարադատության և պետական ծառայությունների մատուցման ոլորտի արդյունավետության բարձրացման ուղղությամբ:

Վերադառնալ նախորդ էջ
Նախարարություն Գործառույթներ Գրադարան Տեղեկատվական կենտրոն Ընդունելություն

Բաժանորդագրություն