Դեպի վեր

Իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալություն

Իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության պետ՝ Կարեն Կարապետյան

Իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալությունը մատուցում է ծառայություններ իրավաբանական անձանց պետական գրանցման բնագավառում` ՀՀ տարածքում ստեղծվող իրավաբանական անձանց /բացառությամբ բանկերի և վարկային կազմակերպությունների/ ու անհատ ձեռնարկատերերի պետական գրանցման, ինչպես նաև իրավաբանական անձանց առանձնացված ստորաբաժանումների և հիմնարկների հաշվառման ու մամուլի և զանգվածային լրատվության մյուս միջոցների գրանցման գործառույթների ապահովում:

https://www.e-register.am/am/

Վերադառնալ նախորդ էջ
Նախարարություն Գործառույթներ Գրադարան Տեղեկատվական կենտրոն Ընդունելություն

Բաժանորդագրություն