Դեպի վեր
Կադրերի ռեզերվ

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԿԱԴՐԵՐԻ ՌԵԶԵՐՎՈՒՄ ԳՐԱՆՑՎԱԾ ԱՆՁԻ ՄԱՍԻՆ

 

 

Հ/Հ

Քաղաքացիական ծառայող(ներ)ի ազգանունը, անունը, հայրանունը

Զբաղեցրած քաղաքացիական ծառայության վերջին պաշտոնը

Ռեզերվից հանելու հիմքը և ամսաթիվը

Քաղաքացիական ծառայության ստաժը

1

Ադամյան Կամո Այսերի

Աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ

ՀՀ արդարադատության նախարարության գլխավոր քարտուղարի 01.03.2019թ. N 115-Ա հրաման

11 տարի 5 ամիս 29 օր

 


    Նախարարություն Գործառույթներ Գրադարան Տեղեկատվական կենտրոն Ընդունելություն

    Բաժանորդագրություն