Դեպի վեր
Տեսա-ձայնադարան

Նոտարի և նոտարական գործունեության մասին քննարկում՝ ՛՛Հետք՛՛-ի տաղավարում

 Նոտարի եւ նոտարական գործունունեության մասին մեր պատկերացումները չափազանց սահմանափակ են: ''Նոտարիատի մասին'' օրենքով նոտարին վերապահված լիազորության սահմաններն անհամեմատ լայն են, սակայն քաղաքացիների համար նոտարը լիազորագիր վավերացնող անձն է կամ ժառանգության դիմումն ընդունողը: 

 Ո՞վ է նոտարն իրականում, ինչքանո՞վ ենք վստահում մենք նոտարին եւ ինչո՞ւ ենք խուսափում մեր գաղտնիքներն ու ունեցվածքը նոտարին ի պահ տալուց: Հունվարի 23-ին ՛՛Հետք՛՛-ի տաղավարում հյուրաընկալված  ՀՀ արդարադատության նախարարի տեղակալ Արամ Օրբելյանը, ՀՀ փաստաբանների պալատի նախագահի տեղակալ և խորհրդի անդամ, փաստաբան Արա Զոհրաբյանն ու Շենգավիթի տարածքային նոտար Վահագն Գրիգորյանը զրուցել են հենց այս հարցերի շուրջ:

Բրիֆինգ. Դատաիրավական բարեփոխումներ

՛՛Արմնյուզ՛՛ հեռուստաընկերության Բրիֆինգ հաղորդաշարի շրջանակներում քննարկվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավական և դատական բարեփոխումների 2012-2016 թթ. ռազմավարական ծրագիրը: Արդարադատության նախարարության, ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի ներկայացուցիչները, փաստաբաններն ու փորձագետները քննարկում են ծրագրի պահանջները, ժամկետներն ու ակնկալիքները: Բանախոսների շարքում է նաև ՀՀ արդարադատության նախարարի առաջին տեղակալ Գրիգոր Մուրադյանը:

Իրավաբանական անձանց անհատ ձեռնարկատեր հաշվառելը

Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարությունը ներկայացնում է իրավաբանական անձանց անհատ ձեռնարկատեր հաշվառելու մասին պատմող սոցիալական տեսահոլովակը: Նախարարությունը կարևորում է քաղաքացիների շրջանում օրենքների իմացության և իրազեկվածության մակարդակի բարձրացումը:

Նոտարի կողմից մատուցվող ծառայությունների շրջանակն ու սակագները

  Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարությունը, կարևորելով քաղաքացիների շրջանում օրենքների իմացության ու իրազեկվածության մակարդակի բարձրացումը,  նախաձեռնել է սոցիալական տեսահոլովակների շարք: Ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում նոտարի կողմից մատուցվող ծառայությունների շրջանակի ու սակագների մասին պատմող տեսահոլովակը: 

Ժառանգությունն ընդունելու կարգը

Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարությունը ներկայացնում է ժառանգությունն ընդունելու կարգի վերաբերյալ սոցիալական տեսահոլովակը:

Հրապարակային ծանուցումների ընթացակարգը

 Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարությունը, կարևորելով քաղաքացիների շրջանում օրենքների իմացության ու իրազեկվածության մակարդակի բարձրացումը,  նախաձեռնել է սոցիալական տեսահոլովակների շարք: Ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում հրապարակային ծանուցումների ընթացակարգի մասին պատմող տեսահոլովակը: 

Փոխառության գործարքի պարագայում գրավի ձևակերպման եղանակը

Օրենքների իմացությունն օգնում է մեզ կարգավորել մեր կյանքը ժամանակակից հասարակությունում: Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարությունը, կարևորելով քաղաքացիների շրջանում օրենքների իմացության ու իրազեկվածության մակարդակի բարձրացումը,  նախաձեռնել է սոցիալական տեսահոլովակների շարք: Ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում փոխառության գործարքի պարագայում գրավի ձևակերպման եղանակի մասին պատմող տեսահոլովակը: 

Կտակի և նվիրատվության տարբերությունները

Օրենքների իմացությունը օգնում է մեզ կարգավորել մեր կյանքը ժամանակակից հասարակությունում: Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարությունը, կարևորելով քաղաքացիների շրջանում օրենքների իմացության ու իրազեկվածության մակարդակի բարձրացումը,  նախաձեռնել է սոցիալական տեսահոլովակների շարք: Ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում կտակի և նվիրատվության տարբերություններին նվիրված տեսահոլովակը: 

Ամուսնություն՝ օտարերկրյա քաղաքացիների հետ

ՀՀ-ում օտարերկրյա քաղաքացիների, քաղաքացիություն չունեցող անձանց, օտարերկրյա պետությունում մշտապես բնակվող ՀՀ քաղաքացիների միմյանց և ՀՀ քաղաքացիների հետ ամուսնության դեպքում դիմումները ներկայացվում և գրանցման մասին թույլտվությունը ստանում են ՀՀ արդարադատության նախարարությունից: Պահանջվում է ամուսնության բացակայության մասին իր երկրում ապոստիլով հաստատված տեղեկանք, որի հայերեն թարգմանությունը հաստատվում է  նոտարական կարգով, ինչպես նաև օտարերկրյա անձնագրի թարգմանությունը՝ նույնպես նոտարական կարգով հաստատված: Թույլտվությունը տրվում և ամուսնությունը գրանցվում է դիմումը տալու օրվանից տասն օր հետո, բայց ոչ ուշ քան երեք ամիս: Ամուսնության գրանցումը կարող է արագացվել 1000 (հազար)  դրամ պետտուրքից բացի վճարելով լրացուցիչ հարյուր հիսուն հազար դրամ՝ երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում գրանցվելու համար,  5 աշխատանքային օրվա ընթացքում՝ հարյուր քսան հազար դրամ և 7 աշխատանքային օրվա ընթացքում՝ իննսուն հազար դրամ:

Ամուսնության գրանցում

Ամուսնության պետական գրանցումը կատարում է ամուսնացողներից մեկի բնակության վայրի ՔԿԱԳ մարմինը: Ամուսնության պետական գրանցման համար հիմք է համարվում ամուսնացող անձանց համատեղ դիմումը: Ամուսնության մասին համատեղ դիմում տալու հետ միաժամանակ անհրաժեշտ է ներկայացնել 

  1. ամուսնացողների անձը հաստատող փաստաթղթերը,
  2. եթե անձը նախկինում գտնվել է ամուսնության մեջ, նաև նախորդ ամուսնության դադարման մասին փաստաթուղթը

Ամուսնության պետական գրանցումն իրականացվում է ՔԿԱԳ մարմին դիմումը ներկայացնելու օրվան հաջորդող 10-րդ օրը և ոչ ուշ, քան երեք ամիսը: Մինչև 10 օրը լրանալը ամուսնացող անձանց համատեղ դիմումի հիման վրա ամուսնության պետական գրանցումը կատարվում է, եթե առկա են հարգելի պատճառները:

Նախարարություն Գործառույթներ Գրադարան Տեղեկատվական կենտրոն Ընդունելություն

Բաժանորդագրություն