Դեպի վեր

09/07/2015 Տառատեսակի
չափսը
A A A

Նարեկ Ղազարյանի հետ կնքված ժամկետային աշխատանքային պայմանագիրը լուծելու մասին ՀՀ արդարադատության նախարարի N 254-Ա հրաման

Հ Ր Ա Մ Ա Ն   N 254-Ա 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ 

 «11» ՀՈՒՆԻՍԻ 2015 Թ.                                                    ՔԱՂ. ԵՐԵՎԱՆ 

 

ՆԱՐԵԿ ՂԱԶԱՐՅԱՆԻ ՀԵՏ ԿՆՔՎԱԾ ԺԱՄԿԵՏԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐԸ ԼՈՒԾԵԼՈՒ  ՄԱՍԻՆ

 

 

          Ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական ծառայության խորհրդի 2004 թվականի մայիսի 31-ի §Ժամկետային աշխատանքային                պայմանագիր կնքելու կարգը սահմանելու մասին¦ N 436-Ն որոշմամբ սահմանված հավելվածի 18-րդ կետի  «ա» ենթակետով և հիմք ընդունելով  Ն. Ղազարյանի դիմումը. 

 

Հ Ր Ա Մ Ա Յ Ո Ւ Մ   Ե Մ՝

 

  1. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության աշխատակազմի ֆինանսատնտեսագիտական  վարչության պետի (ծածկագիր՝ 14-2.1-18) ժամանակավոր թափուր պաշտոնն զբաղեցնող Նարեկ Վազգենի Ղազարյանի հետ 2014 թվականի դեկտեմբերի 15-ին կնքված N 12 աշխատանքային պայմանագիրը 2015 թվականի հունիսի 11-ից համարել լուծված:

2.   Ֆինանսատնտեսագիտական վարչության հաշվապահական հաշվառման բաժնին՝ կատարել վերջնահաշվարկ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

Արդարադատության նախարար
Քննարկել
Վերադառնալ նախորդ էջ
Նախարարություն Գործառույթներ Գրադարան Տեղեկատվական կենտրոն Ընդունելություն

Բաժանորդագրություն